Prowadzenie działań marketingowych na globalnym rynku

Marketing między narodowy to zróżnicowane działania podejmowane na rynkach zagranicznych w celu promocji produktu. Marketing na rynkach zagranicznych wymaga specjalnego podejścia do sprzedaży i marketingu. Głównym problemem jest wstępna faza rozpoznania warunków pozwalających lub utrudniających działanie na zagranicznym rynku. Rynki zagraniczne charakteryzują się zróżnicowanymi kanałami dystrybucji, cenami oraz normami społecznymi. Często problemem jest rynek monopolistyczny lub nasycenie rynku danym produktem. Wejście na rynek zagraniczny to także zawiłości prawne w szczególności odnoszące się do zagadnień z tematyki importu i eksportu.

Można przyjąć że wymiana międzynarodowa jest uzasadniona wtedy gdy tworzy lepszy zwrot z inwestycji w stosunku do działań przeprowadzanych wewnątrz kraju. Z drugiej strony nawet niższy wynik finansowy może mieć sens, gdyż rynek globalny charakteryzuje się większą skalą działań.

Liderem w zakresie eksportu są Chiny, wysokie miejsca zajmuje Unia Europejska oraz Stany Zjednoczone.