Jakie są wady i zalety reklamy telewizyjnej?

Media od zawsze stanowią pole popisu dla marketingowców. Telewizja od dawna jest najbardziej cenionym środkiem masowej komunikacji. Wzrost popularności Internetu przejął dużą część tzw. „tortu reklamowego” natomiast telewizja wciąż pozostaje medium o dużym potencjale reklamowym.

Zaleta reklamy telewizyjnej to duża moc w kształtowaniu postaw społecznych, reklamy telewizyjne potrafią mieć duży wpływ na PR organizacji oraz sposób w jaki jest postrzegana przez społeczeństwo. Kolejną zaletą jest powszechność telewizji. Od kilkudziesięciu lat to właśnie telewizja jest głównym środkiem masowego przekazu, bez podziału na wiek, wykształcenie czy miejsce zamieszkania. Głównym celem reklam telewizyjnych jest dotarcie do dużej ilości widzów i pozostanie w świadomości widzów. Jest to znakomity sposób na działania mające na celu zwiększenie popularności marki.

Do wad reklamy telewizyjnej należy zaliczyć stosunkowo wysoki koszt, który stanowi barierę wejścia dla mniejszych przedsiębiorców. Kolejną wadą są ograniczone możliwości analityczne np. w porównaniu do reklamy internetowej.