Czym jest Benchmarking

Benchmarking to określenie oznaczające pewną praktykę która ma swoje zastosowanie w zarządzaniu. Benchmarking innymi słowami można określić jako porównanie lub analiza porównawcza, bywa też określany jako badania porównawcze. Zazwyczaj Benchmarking to porównanie działań, procesów, czynności wykonywanych we własnym przedsiębiorstwie do firm które lepiej sobie radzą na rynku.

Benchmarking wynika z potrzeby ciągłego samodoskonalenia się przedsiębiorstwa.  Swoje początki ma w latach 70 ubiegłego wieku. W literaturze można się spotkać z spostrzeżeniem że firma Xerox jest uważana za pioniera benchmarkingu.

Podsumowując, główną ideą benchmarkingu jest porównanie się z najlepszymi w branży, po to by opierając się na ich doświadczeniach ustalić priorytety działań i wyznaczyć strategiczne cele. Można zatem rzec że benchmarking pozwala na przejście na wyższy poziom w znacznie szybszym horyzoncie czasowym. Odpowiednie zastosowanie benchmarkingu może stanowić przewagę konkurencyjną.

Marketing: