Benchmarking wyników

Jest to najprostszy rodzaj benchmarkingu. Stosowanie go ogranicza się tylko do porównania danych i wyników działania (np.: kosztów, jakości, liczby braków, wskaźników finansowych itp.) naszego przedsiębiorstwa z innymi. Najczęściej mogą to być przedsiębiorstwa konkurencyjne lub, co w ostatnim okresie zyskuje na znaczeniu, przedsiębiorstwa wchodzące w skład jednej grupy kapitałowej. Zjawisko łączenia się firm przybiera ostatnio na sile. Według W. Frąckowiaka w gospodarkach krajów najwyżej rozwiniętych cyklicznie występuje nasilenie zjawisk fuzji i przejęć. Okresy te nazywane są umownie falami fuzji (ang. merger waves ). Najwyraźniej są dostrzegalne w gospodarce amerykańskiej, choć dotyczą (zwłaszcza ostatnio) również gospodarki krajów Unii Europejskiej, Australii, Kanady, Japonii czy Korei Południowej. Najistotniejszy jednak dla światowych tendencji jest amerykański rynek kontroli. Nabycia, występujące w nim, kształtują zjawiska w skali światowej. Dalej autor ten pisze, iż w obecnym stuleci zanotowano cztery fale fuzji i przejęć. Obecnie mamy do czynienia z ostatnią czwartą falą, która z punktu widzenia obecnej i przyszłej sytuacji na rynku (także polskim) ma największe znaczenie. Fala ta ma najbardziej kompleksowy charakter i obejmuje niemal wszystkie kraje wysoko rozwinięte

Marketing: