Bankowość

Bankowość to dziedzina nauki odnosząca się do przedsiębiorstwa prowadzącego działalność bankową. Zagadnienia związane z bankowością to system bankowy, prawo bankowe, produkty bankowe.

Bank stanowi osobowość prawną posiadającą odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej. Głównymi czynnościami prowadzonymi przez banki to przyjmowanie wkładów pieniężnych, prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów, emitowanie papierów wartościowych.

Marketing: 

Formy prawne przedsiębiorstw

Formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw są charakterystyczne dla ustawodastwa przyjętego w kraju.

W Polsce prawo handlowe reguluje spółki prawa handlowego w kodeksie spółek handlowych. Rozróżnia się spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Do spółek osobowych należy spółka jawna, partnerska, komandydtowa, komandytowo akcyjna. Natomiast spółki kapitałowe zostały podzielone na dwie formy prawne tj. spółka z orgniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Marketing: 

Style kierowania zespołem

Sposób w jaki przełożony kieruje zespołem to szerokie zagadnienie, które doczekało się licznych publikacji i teorii naukowych. W związku z tym wyróżniono kilka stylów kierowania które opisują sposób zarządzania zespołem. Najpopularniejszy podział został zaproponowany przez Lewina-Lipitta White’a. Rozróżnił on styl autokratyczny, demokratyczny oraz nieingerujący.

Styl autokratyczny mówi o osobie która sama ustala strategie działania, ustala i dzieli zadania pomiędzy pracowników. Polecenia przekazuje w formie nakazu.

Marketing: 

Sponsoring

Jaki jest cel sponsoringu? Na czym polega? Jak nazwa wskazuje sponsorowanie to proces w którym inwestor przekazuje środki na rzecz organizacji/osoby/instytucji sponsorowanej. Głównym celem takich działań jest wykorzystanie pozytywnego wizerunku osoby sponsorowanej. Najpopularniejszy jest sponsoring na zasadzie działań marketingowych.  Jednak niejednokrotnie sponsoring to przejaw filantropii lub działalności na zasadach charytatywnych.

Obszary w jakich możemy zaobserwować sponsoring to sport, kultura, sztuka, ekologia, oświata i nauka, zdrowie i sfera społeczna.

Marketing: 

Sponsoring w sporcie

Sponsoring jest powszechnie stosowany w sporcie. Szacuje się że wciąż notowany jest wzrost zainteresowania popularnością sponsoringu sportowego. Co ciekawe zarówno osoby prywatne jak i duże koncerny oraz mniejsze firmy angażują się w sponsoring sportowy. Najczęściej tego rodzaju sponsoring jest formą reklamy i kreowania pozytywnego wizerunku marki. Jednak zdarza się wbrew pozorom wcale nie rzadko że sponsoring ma wymiar czysto ambicjonalny.

Marketing: 

Reklama podprogowa

Reklama podprogowa to zagadnienie które elektryzuje społeczeństwo. Czym tak naprawdę jest reklama podprogowa? Według definicji dotyczy bodźców które trwają na tyle krótko że nie mogą zostać świadomie zarejestrowane. Jednocześnie wystarczają na to by oddziałowywać na mózg. Zagadnienie to dotyczy głównie bodźców wzrokowych i słuchowych. Reklama podprogowa to zagdnienie z pograniczna hipnozy i marketingu. Celem tego rodzaju reklamy jest delikatna sugestia która ma wpływać na decyzje zakupowe.

Marketing: 

Reklama

Reklama to słowo które zna każdy z nas, jednak nie każdy potrafi ubrać w słowa czym dokładnie jest treść reklamowa. Według definicji reklama to informacja która zawiera w sobie komunikat perswazyjny. Jak powszechnie wiadomo celem reklamy jest skłonienie potencjalnego konsumenta do nabycia towarów lub usług. Jednak równie dobrze celem reklamy może być kreowanie pewnych postaw społecznych lub propagowanie określonych idei. Dokładną definicje reklamy określa dyrektywa Unii Europejskiej z roku 2016.

Marketing: 

Jakie są wady i zalety reklamy telewizyjnej?

Media od zawsze stanowią pole popisu dla marketingowców. Telewizja od dawna jest najbardziej cenionym środkiem masowej komunikacji. Wzrost popularności Internetu przejął dużą część tzw. „tortu reklamowego” natomiast telewizja wciąż pozostaje medium o dużym potencjale reklamowym.

Co wchodzi w skład marketing mix?

Marketing mix to zestaw elementów które pozwalają wpływać na rynek. Popularna koncepcja określa zestaw czynników wpływających na rynek jako 4p czyli

  • product - produkt
  • price - cena
  • place – miejsce, dystrybucja
  • promotion  - promocja

Koncepcja marketing mix została zaproponowana przez McCarthego. Natomiast później ewoluowała zostając poszerzona o  formułe 7P:

Działanie w obszarze PR

Public relations to rozwinięcie akronimu PR z języka angielskiego relacje publiczne lub kontakty z otoczeniem. Zadaniem działań przeprowadzanych w ramach public relations jest zarządzanie stosunkami pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem ze szczególną dbałością o pozytywny wizerunek. PR może przyjąć formę starań o uzyskanie poparcia dla działalności publicznej bądź organizacji. Innymi słowy można rzec że PR polega na systematycznym i celowym działaniu skierowanym na ukształtowaniu pozytywnych relacji pomiędzy organizacjom i otoczeniem.

Marketing: 

Strony