Zagadnienia

Charakterystyka sprawnego działania

W nauce organizacji i zarządzania jak z nazwy wynika są dwa nurty teorii, aby scharakteryzować sprawność działania zajmę się pierwszym z nurtów – organizacją.

Cena i jej znaczenie w zarządzaniu

Cena jest ekwiwalentem wartości produktu wyrażonym najczęściej w postaci pieniężnej. Cena może mieć różna postać: bilet, czesne, czynsz, pensja.

Cele reklamy

Reklama jest to płatna forma nieosobistej prezentacji i promocji produktu lub usługi przez określonego nadawcę.

Cechy kierownika

Nie jest zadaniem trudnym określenie podstawowego doboru cech dobrego człowieka, jednak znalezienie osoby odpowiadającej na przykład wzorcowi przedsiębiorcy jest trudne, bowiem kierowanie zależn

Cechy charakterystyczne menedżera

Rola menedżera polega na planowaniu, organizowaniu, zarządzaniu zasobami ludzkimi, przewodzeniu i kontrolowaniu procesów zachodzących w organizacji.

BURZA MÓZGÓW

BURZA MÓZGÓW (angielskie brainstorming lub brainstorm session), zwana również twórczą dyskusją, stanowi niekonwencjonalny sposób zespołowego poszukiwania nowych pomysłów dotyczących metod

Podział pracy – podstawowa idea organizacyjna

Podział pracy jest to rozłożenie zadania w taki sposób, by każda osoba w organizacji ponosiła odpowiedzialność za ograniczony zbiór czynności i wykonywała je zamiast realizowania całego za

Dorobek organizacyjny Maxa Webera

Do ważniejszych elementów dorobku zalicza się:
- teorię władzy,
- teoria biurokracji (organizacja biur)

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com