Zagadnienia

POJĘCIE KULTURY ORGANIZACJI

Kultura organizacji jest pojęciem, które na szerszą skalę weszło do Teorii Organizacji i Zarządzania w latach 80 i 90.

Formy kontroli operacji

Kontrola operacji może przybrać jedną z trzech form:
· Kontroli wstępnej
· Kontroli równoległej
· Kontroli końcowej

Koncepcje przywództwa

Od czego zależy skuteczność przywódcy?

Internet jako nowa forma przekazu

1.1. Pojęcie i istota Internetu

Geneza procesów globalizacyjnych

Już w dziewiętnastym wieku, podczas intensywnego rozwoju kapitalizmu, kapitał nie natrafiał na spore ograniczenia.

Co to jest globalizacja?

W ostatnim czasie obserwujemy pewne zmiany w ekonomii w skali globalnej. Widzimy, że firmy z różnych części świata pojawiają się w egzotycznych dla nich miejscach.

Funkcje marketingowe

Firmy działające na rynkach krajów rozwiniętych stosują powszechnie marketing - kompleks skoordynowanych działań , na który składa się znalezienie pomysłu na produkt ( materialny lub usług

Formy i metody rozwiązywania sporów zbiorowych

Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym pr

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com