Zagadnienia

KLASYFIKACJA DÓBR PRZEMYSŁOWYCH

Firmy nabywają szeroki wachlarz dóbr i usług. Klasyfikacja dóbr przemysłowych pozwala wybrać odpowiednie strategie marketingowe na rynku przemysłowym.

Marketing MIX

„Marketing mix - kompozycja marketingowa.

Działania marketingowe w poszczególnych fazach życia produktu

Każdy produkt ma swój cykl życia na rynku, który składa się z następujących faz: wprowadzenia, wzrostu, nasycenia i spadku.

Strategie dystrybucji

Dystrybucja to działalność obejmująca planowanie, realizację i kontrolę fizycznego przepływu materiałów i finalnych produktów z miejsca pochodzenia do miejsca ich zbycia.

Reklama

Reklama polega na przekazaniu przez nadawcę (producent, agent handlowy, hurtownik) określonych informacji odbiorcy reklamy (konsument, producent).

Makrootoczenie i jego składniki

Makrootoczenie firmy charakteryzuje się nieporównanie większą złożonością niż jej otoczenie rynkowe. Tworzą je nie tyle konkretni aktorzy co raczej różne siły mechanizmy i procesy.

Lean management

Lean management należy do rodziny nowych koncepcji zarządzania. W wolnym tłumaczeniu koncepcja lean management daje się zinterpretować jako wysmuklenie,

Kultura uczenia się

Otoczenie współczesnych organizacji charakteryzuje się zmiennością, nieprzewidywalnością, coraz większą niepewnością rezultatu podejmowanych decyzji gospodarczych oraz rosnącą zależnośc

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com