Zagadnienia

Klasyfikacja produktów

Produkty można systematyzować wykorzystując różne kryteria.

Pojęcie i struktura produktu

Produktem nazywamy każdy obiekt rynkowej wymiany, albo wszystko, co można oferować na rynku. Pojęcia produktu nie należy wiec utożsamiać tylko z obiektami materialnymi.

Polityka ceny

Całokształt działań zmierzających do określenia w niej miejsca i roli ceny oferowanego produktu (taryfa, czynsz, honorarium, itp.).Decyzja o wysokości ceny wpływa bezpośrednio na wielkość o

Podstawowe style zarządzania - istota przywództwa

Styl autokratyczny zarządzania charakteryzuje się tym, że kierownik sam określa cele grupy, dokonuje podziału pracy, wydaje rozkazy i polecenia, sam kontroluje i ocenia wyniki pracy poszczególny

Otocznie organizacji

Przedsiębiorstwo nie działa w próżni ono jest w konkretnym otoczeniu. Między przedsiębiorstwem a otoczeniem występuje stała interakcja.

Oddelegowanie zadań

Jeszcze nie tak dawno wiele firm prowadziło swą działalność opierając się na stosunkowo prostym, mało elastycznym stylu zarządzania.

MARKETING DÓBR I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH

Osoby zajmujące się marketingiem dóbr i usług przemysłowych obsługują największy rynek – wartość transakcji na nim znacznie przewyższa wartość rynku końcowego konsumenta.

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com