Zagadnienia

Projektowanie nowoczesnych struktur organizacyjnych

Informacji na temat teorii organizacji możemy znaleźć całe mnóstwo. Jedne są bardziej a inne mniej wartościowe.

Usługi towarzyszące sprzedaży towarów

Produkt w marketingu nie ma wyłącznie materialnego charakteru. Mnóstwo produktów, to kom-ponenty elementów materialnych i niematerialnych.

Znak towarowy

Znak towarowy lub marka to nazwa, termin symbol, napis, wzór albo ich kombinacja, kompo-zycja kolorystyczna, melodia lub zestawienie wszystkich tych elementów wykorzystywane w celu od-róznienia da

Dobór produktów w różnych fazach cyklu życia

Podstawowym wnioskiem, jaki można wysnuć analizujżac cykl życia różnych produktów, jest świadomość, że każdy z nich będzie musiał w swoim czasie opuścić rynek.

Wykorzystywanie koncepcji cyklu życia produktu dla decyzji rynkowych przedsiębiorstwa

Analiza żywotności produktu jest ważnym źródłem informacji niezbędnych dla podejmowania marketingowych decyzji.

Cykl życia produktu

Produkty będące przedmiotem wymiany utrzymują się na rynku przez pewien czas. Przechodzą przy tym przez pewne fazy, które składają się na tzw. cykl życia produktu.

Klasyfikacja produktów zaopatrzeniowych

Podstawą klasyfikacji produktów przeznaczonych dla przedsiębiorstw i instytucji jest ich prze-znaczenie. Wyodrębnia się cztery grupy tych produktów:
1. surowce i materiały,

Klasyfikacja produktów konsumpcyjnych

Produkty konsumpcyjne można klasyfikować na podstawie kryteriów:
- materialności i sposobu konsumpcji,
- zachowań konsumentów w procesie zachowań.

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com