Sponsoring

Pojęcie sponsoringu

Sponsoring to bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub współfinansowanie, wyrażane w pieniądzu, rzeczach lub usługach, dokonywane przez określony podmiot (sponsora) na rzecz wybranej osoby

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com