Sponsorowanie

Czyli świadczenie – było i jest dość powszechnie znane, choć wcześniej występowało w formie mecenatu. W XV w. mecenasami nazywano osoby, które opiekowały się artystami, wynalazcami, ludźmi o niekonwencjonalnych poglądach, uzdolnieniach, predyspozycjach. Dopiero na przełomie XIX i XX wieku zaczęto wykorzystywać mecenat do celów gospodarczych, wiążąc działalność przemysłową, usługową, handlową ze sponsoringiem określonych imprez, wydarzeń czy też osób znanych publicznie lub arystokratycznie. Tak więc nie można stosować zamiennie pojęć „sponsor” i „mecenas”, gdyż nie są to synonimy. Podstawową cechą mecenatu odróżniającą go od Sponsoring jest to, iż nie oczekuje on od beneficjanta żadnego świadczenia wzajemnego.

Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com