Rola sponsorowania w kulturze

Sponsorowanie w obecnym etapie rozwoju społeczno – gospodarczego kraju jest istotnym źródłem finansowania kultury. Dlatego wiele instytucji, organizacji i twórców nie mogłoby egzystować bez tej formy pomocy.
Wzrost znaczenia sponsoringu w ostatnich latach wynika ze zmiany systemu wartości społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych. Zmienił się stosunek do czasu wolnego i kultury, a działalność sponsoringowa firm zyskała wysoką akceptację społeczną i należy do najskuteczniejszych form oddziaływania na rynek.
Sponsorowanie instytucji kultury daje się ściśle powiązać z tworzeniem i rozwijaniem korzystnego wyobrażenia o firmie, jako instytucji, która oprócz dążenia do osiągnięcia swych celów ekonomicznych spełnia tez pewną misję społeczną.
Korzyści wynikające ze sponsorowania kultury:
· zyskanie przychylności władz i społeczności lokalnych,
· promieniowanie dobrej opinii i sławy, jaką cieszy się artysta
· reklama produktu lub nazwy firmy sponsorującej,
· zainteresowanie ze strony środków przekazu i możliwość przedstawienia się w nowym świetle.

Czynniki stymulujące sponsoring w kulturze:
· wzrastająca ilość czasu wolnego powodująca zwiększenie zapotrzebowania na działalność kulturalną i sportową,
· wzrastające koszty reklamy w mediach,
· zmniejszenie dotacji państwowych na kulturę,
· rosnąca obojętność konsumentów wobec tradycyjnych środków reklamy (co powoduje konieczność odwoływania się do bardziej subtelnych metod marketingowych, takich właśnie jak sponsoring),
· dążenie firm do upowszechnienia ich image’u i wzmocnienia pozycji rynkowej,
Należy pamiętać, że celem przedsiębiorstwa jest zysk finansowy. Jeżeli przedsiębiorstwa podejmą się sponsorowania, to dlatego, że widzą w tym rodzaj reklamy handlowej.
Wspieranie imprez i instytucji kulturalnych przez sponsora stało się skutecznym narzędziem przyciągającym potencjalnych konsumentów (widzów, słuchaczy, uczestników). Konsekwencją tego handlowego układu jest wzajemna korzyść i to stanowi jeden z podstawowych powodów, by zachęcać do sponsorowania kultury.

Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com