Perspektywy rozwoju sponsoringu

Charakterystyczną cecha rozwoju sponsoringu we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych jest rozszerzenie jego form na nowe dziedziny życia. Zarówno dane statystyczne dotyczące udziału poszczególnych dziedzin życia społecznego w sponsoringu, jak i analiza występujących trendów pozwalają określić dalsze perspektywy wykorzystania tego instrumentu dla sponsorów i sponsorowanych. Zwłaszcza w Polsce, gdzie sponsoring jako instrument podmiotów gospodarczych pojawił się niedawno, informacje o jego trendach wydaje się być pożyteczna, pozwala bowiem na pominięcie etapu „uczenia się” sponsoringu i skłania do zainteresowania się jednocześnie wszystkimi znanymi formami korzystania z tego instrumentu
Jak wynika z badań przeprowadzanych w ostatnich latach w Niemczech, nie należy oczekiwać dużej liczby sponsorów w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, pomocy społecznej i zdrowia. Najwięcej, bo aż 70 - 80%) umów sponsorskich dotyczy sportu, 15 - 20% kultury, zaś tylko 5% - sfery socjalnej i ochrony środowiska.
Również samo zjawisko sponsoringu – mimo że jest widoczny w porównaniu z innymi instrumentami komunikacji, zwłaszcza z reklamą – nie odgrywa jeszcze bardzo znaczącej roli. Jego udział wśród innych form reklamy szacuje się na 10 – 12% .
Przedsiębiorstwa , które są stale obecne na światowym rynku sponsorów to najczęściej duże i bogate firmy produkcyjne i usługowe typu „Adidas”, „Opel”, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, linie lotnicze.
W Polsce sytuacja jest nieco inna, gdyż ze względu na słabą konkurencję wśród sponsorów zaistnieć mogą zarówno wielkie i znane firmy, jak i zupełnie nowe i małe przedsiębiorstwa.

Mała konkurencja wśród sponsorów w Polsce wynika m.in. z faktu, że przemysł państwowy, ciągle obecny w życiu gospodarczym, rzadko korzysta ze sponsoringu, ponieważ nie było ani tradycji, ani potrzeby korzystania z tego instrumentu w poprzednim systemie ekonomicznym.
O wyborze dziedzin sponsoringu decydować będzie w Polsce – podobnie jak w innych krajach – m.in. zainteresowanie społeczne tymi dziedzinami. W Niemczech prowadzi się badania, które pozwalają prognozować perspektywiczny wzrost zainteresowania przedsiębiorstw sponsoringiem w dziedzinie kultury, ochrony środowiska, nauki, sfery socjalnej.

Z przeprowadzonych badań wynika, że największym zainteresowaniem wśród społeczeństwa cieszył się sponsoring w dziedzinie ochrony środowiska, muzyki, sfery socjalnej, sportu i badań naukowych, najmniejszym związany z teatrem i malarstwem. Wyniki badań świadczą także o tym, że najbardziej akceptowani są sponsorzy w dziedzinie ochrony środowiska, nauki, techniki i oświaty, natomiast negatywnie są odbierani w przypadku sponsorowania polityki. Udział sponsorów w sporcie jest akceptowany lub tolerowany, nie wzbudza natomiast zdecydowanie negatywnych reakcji.
Rozwój sponsoringu w krajach wysoko rozwiniętych będzie z pewnością nadal wykazywał tendencję do coraz większego zainteresowania kulturą, ekologią, zadaniami socjalnymi, dziedzinami dotychczas pomijanymi.

Marketing: