Cechy sponsoringu:

· sponsoring polega na wzajemnych świadczeniach obu partnerów tj. sponsora i sponsorowanego,
· sponsor stawia do dyspozycji sponsorowanego ustaloną kwotę pieniędzy lub innego rodzaju zasoby w postaci produktów,
· sponsorowany wykonuje uprzednio uzgodnione wzajemne świadczenia, które pośrednio lub bezpośrednio przyczyniają się do celów public relations sponsora,
· przedsięwzięcia sponsoringowe łączą w sobie reklamę, aktywizację sprzedaży i public relations.

Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com