Sponsoring

Rola sponsorowania w kulturze

Sponsorowanie w obecnym etapie rozwoju społeczno – gospodarczego kraju jest istotnym źródłem finansowania kultury.

Perspektywy rozwoju sponsoringu

Charakterystyczną cecha rozwoju sponsoringu we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych jest rozszerzenie jego form na nowe dziedziny życia.

Rozwój sponsoringu w ostatnich latach

Sponsoring jest jedną z szybciej rozwijających się form promocji. Jego rozwój wynika w dużym stopniu z nasycenia rynku tradycyjną reklamą i ze spadającej jej skuteczności i efektywności.

Cele sponsoringu

Wybierając sponsoring jako metodę promocji należy liczyć się z tym, że na widoczne efekty trzeba nieraz bardzo długo czekać.

Aspekty prawne

Jednym z czynników rozwoju sponsoringu są prawne ograniczenia reklam. Polski system prawny nie zawiera całościowej regulacji instytucji sponsoringu.

Cechy sponsoringu:

· sponsoring polega na wzajemnych świadczeniach obu partnerów tj. sponsora i sponsorowanego,

Rodzaje sponsoringu.

Po dokonaniu rozróżnienia sponsoringu od najbliższych podobnych przedsięwzięć warto przedstawić jego rodzaje.
Można wyróżnić kilka rodzajów sponsoringu.

Sponsorowanie

Czyli świadczenie – było i jest dość powszechnie znane, choć wcześniej występowało w formie mecenatu. W XV w.

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com