Pytania i odpowiedzi

Centralizacja, decentralizacja, dekoncentralizacja zarządzania

Koncepcje centralizacji i decentralizacji odnoszą się do zakresu przekazywania władzy na niższe szczeble (decentralizacja) lub jej zachowania na szczycie organizacji (centralizacja).

Analiza systemowa organizacji i jej zadania

ORGANIZACJA : dwie lub więcej osób , współpracujących w ramach określonej struktury stosunków , aby osiągnąć określony cel lub zbiór celów.

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com