Pytania i odpowiedzi

Podstawowe różnice między amerykańskim japońskim a europejskim systemem zarządzania

Jest wiele systemów kształcenia menedżerów, tylko w Stanach Zjednoczonych jest wiele uczelni szkolących późniejszych menedżerów, które posiadają różne programy nauczania.

Podejście reinżynieryjne jako narzędzie doskonalenia organizacji

Najgłośniejszym ostatnio sposobem przekształcania i doskonalenia organizacji jest “reenginering”, czuli “radykalne projektowanie” korporacji.

Miejsce i rola menedżera w organizacji

Naczelne kierownictwo składające się ze stosunkowo niewielkiej grupy ludzi, ponosi odpowiedzialność za całokształt zarządzania organizacja. Ludzi tych nazywamy menedżerami.

Metody zarządzania

Zarządzanie przez dyrygowanie uprawnień i odpowiedzialności- umożliwia podwładnym samodzielnie postępować i decydować, jednocześnie dostarcza czasu kierownikowi, sprzyja rozwojowi kadr.

Kultura organizacji

W świecie zmian zachodzących na całym świecie , organizacje dnia dzisiejszego stoją przed koniecznością wprowadzania kultury organizacji, która nie była by tylko elastyczna, ale także wrażl

Dorobek klasyków w teorii organizacji i zarządzania z punktu widzenia przydatności we współczesnym świecie

Rozwój teorii organizacji i zarządzania - brak ogólnej koncepcji zarządzania, teoretycznych aspektów zarządzania w historii doprowadził do wykształtowania się trzech szkół: klasycznej, beha

Charakterystyka cyklu życia organizacji

To naturalna sekwencja etapów, przez którą przechodzi większość organizacji w trakcie wzrostu i dojrzewania.

Charakter cyklu życia organizacji

Projektowanie organizacji – ustalanie struktury organizacyjnej najodpowiedniejszej przy danej strategii, zasobach ludzkich, technologii i zadaniach organizacji.

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com