Pytania i odpowiedzi

Poglądy na temat konfliktu

W ciągu ostatnich trzydziestu lat poglądy na konflikty w organizacjach istotnie się zmieniły. Stephen P.

Podstawowe zasady szkoły behawioralnej

Behawioryzm to przypisanie, że wszystkie badania odnoszą do zachowań ludzkich.

Podstawowe zasady polityki kadrowej w organizacji i rola działu stosunków międzyludzkich

Polityka kadrowa określa dopasowanie potrzeb kadrowych w zakresie liczby i charakteru zatrudnienia w danym okresie , z przewidywanymi możliwościami ich uzyskania.

Podstawowe zasady podejścia systemowego

Podejście systemowe do problematyki kierowania dąży do traktowania organizacji jako jednorodnego, celowego systemu składającego się z wzajemnie powiązanych części.

Podstawowe zasady oceny personelu i podstawowe zasady polityki awansowej w firmie

Podstawowe zasady oceny personelu (pogląd tradycyjny)
1. Planowanie zasobów ludzkich służy ciągłemu i odpowiedniemu zaspokajaniu potrzeb kadrowych. Następuje to przez analizę:

Podstawowe szkoły zarządzania i ich przedstawiciele

Prekursorem teorii zarządzania był Henry Ford, ze swoim Modelem T.

Podstawowe style zarządzania

Kierowanie (zarządzanie) - proces planowania, organizowania.

Podstawowe struktury organizacyjne i ich charakterystyka

Struktura organizacyjna - układ i wzajemne zależności między częściami składowymi oraz stanowiskami przedsiębiorstwa.

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com