Pytania i odpowiedzi

Jakie znaczenie marketingowe dla firmy może mieć znak towarowy (marka)?

Marka wyróżnia produkty i usługi na rynku, identyfikując sprzedawcę lub producenta, objęta jest ochrona prawną w nieokreślonym czasie, a o jej wartości świadczy to, że jest przedmiotem umow

W jaki sposób firmy mogą wpływać na przebieg życia produktu?

Firmy mogą wpływać na przebieg życia produktu poprzez:
- reklama – odgrywa decydującą rolę w fazie wprowadzenia produktu na rynek

Zbiór 70 krótkich pytań i odpowiedzi

1. Co jest charakterystyczną cechą badań w ujęciu sytuacyjnym?

Wyjaśnij pojęcie i potrzebę segmentacji rynku.

Segmentacja rynku jest to inaczej podział rynku. Segmentacja rynku ma wyodrębnić poszczególnych klientów (kim oni są, ile mają, mogą zapłacić za usługę).

Na czym polega specyfika marketingu usług?

Usługa – sprowadza się do różnorodnych trudnych do zmierzenia korzyści oferowanych nabywcy i subiektywnie przez niego ocenianych.

Co to jest marketing mix?

Marketing mix – elementy marketingowe, składniki marketingu mix. Instrumenty oddziaływania na rynek wykorzystywane przez przedsiębiorstwo w celu osiągnięcia celów marketingowych.

Źródła władzy w organizacji i zasady jej delegowania

Struktura organizacyjna zapewnia stabilny, logiczny, jasny układ stosunków, w których kierownicy i pracownicy mogą działać na rzecz celów organizacyjnych.

Zasady zarządzania w organizacjach międzynarodowych oraz zasady polityki kadrowej w tych organizacjach

Kierowanie w środowisku międzynarodowym wiąże się z radzeniem sobie ze szczególnym zbiorem okoliczności i wyzwań.

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com