Pytania i odpowiedzi

Podaj różnice między bezpośrednimi i pośrednimi kanałami dystrybucji

Dystrybucja bezpośrednia: sprzedaż centralna, w sklepach firmowych lub własnych filiach i przedstawicielstwach.

Wyjaśnij znaczenie i istotę dystrybucji

Istotą dystrybucji jest przesunięcie towarów z miejsc ich wytworzenia do ostatecznych odbiorców.

Wyjaśnij zasady konkurencji cenowej

1. Ceny dumpingowe (strategia cen eliminujących konkurentów) – są to ceny ustalane poniżej kosztów produkcji.

Scharakteryzuj rolę i znaczenie ceny jako instrumentu marketingu

Cena to jeden z podstawowych, kluczowych elementów rynku i jego funkcjonowania. Wpływa istotnie na stopień jego zróżnicowania.

Przedstaw zasady testowania rynku

Do działań marketingowych włącza się badania na temat rynku, rozwoju produktu, konkurencji cen, kanałów dystrybucji, oddziaływania produkcji na rynek.

Jakim badaniom należy poddać nowy produkt kierowany na rynek?

Przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek należy zdobyć informacje przede wszystkim o związanych z nim kosztach i oczekiwanym popycie przez:

Dlaczego opakowania staja się coraz ważniejszym elementem strategii marketingowej?

Ponieważ:
- opakowanie pełni funkcję promocyjną i informacyjno-identyfikacyjną

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com