Pytania i odpowiedzi

Scharakteryzuj narzędzia polityki promocji

Reklama – jest płatną formą nieosobliwej prezentacji i promocji produktu lub usług przez określonego nadawcę. Cele reklamy:
a) przyciągnięcie uwagi

Przedstaw rolę promocji w strategii marketingowej przedsiębiorstwa

Strategia marketingowa – jest strategią funkcjonowania związaną z działaniami marketingowymi firmy stanowi wyraz jej misji z zachowaniem się na rynku.

Na czym polega metoda „ Just in time”?

Just in time – JIT- idealna harmonia podaży i popytu( produkcja bezzapasowa).

Jakie są korzyści stron umowy franchisingowej?

Umowa franchisingowa – trwała integracja uczestników kanału w celu efektywnej obsługi rynku.

Kiedy stosuje się dystrybucję ekstensywną, selektywną i ekskluzywną?

Szerokość kanałów określają opcje:
Dystrybucja ekstensywna – stosuje się ją do określenia produktów często i powszechnie nabywanych

Jaki wpływ na rodzaj kanałów wywierają cechy produktów?

Wpływ cech produktów na kształt kanału dystrybucji:
Kanał dystrybucji opisują parametry: długość i szerokość
Długość – to ilość ogniw ( pośredników)

Jaki wpływ na rodzaj kanałów dystrybucji wywierają wymagania nabywców?

Wpływ wymagań nabywców na rodzaj kanałów dystrybucji:
- nabywcy maja bardzo duży wpływ na wybór sposobu dystrybucji

Jakie funkcje spełniają pośrednicy w kanałach dystrybucji?

Korzyści z wprowadzenia pośredników:
1. zmniejszenie kapitału zaangażowanego w dystrybucji

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com