Pytania i odpowiedzi

Co to jest misja przedsiębiorstwa?

Misja przedsiębiorstwa jest kategorią gospodarczą, określającą w postaci bardzo ogólnej deklaracji filozofię firmy.

Co to jest analiza SWOT?

Analiza SWOT ma na celu wnikliwą ocenę szeroko rozumianych zasobów firmy z punktu widzenia jej zdolności konkurencyjnej i osiągniętej pozycji rynkowej.

Scharakteryzuj rodzaje badań warunkujących działanie przedsiębiorstwa.

Głównie badania muszą opierać się na źródłach danych: pierwotnych i wtórnych.

Omów znaczenie sponsoringu w kształtowaniu wizerunku firmy

Sponsoring spotykany najczęściej w dziedzinie: sportu, kultury, nauki i oświaty, działalności ekologicznej i socjalnej.

Wskaż podobieństwa i różnice między reklamą a public relations?

Podobieństwa – zarówno poprzez reklamę, jak i public relations firma umacnia swoją pozycję na rynku, uzyskuje oraz pozyskuje nowych konsumentów – uczestników rynku, ponosi pewne koszty.

W jakiej sytuacji stosuje się reklamę firmy, a w jakiej – produktu?

Reklamę firmy stosuje się dla wzmocnienia pozycji firmy na rynku wśród konkurentów, zawiązania i utrzymania więzi ze społeczeństwem, w celu wywołania rozgłosu firmy w środowisku, przyciąg

Wymień główne uwarunkowania percepcji haseł reklamowych?

Wyróżnia się 6 głównych elementów skuteczności kampanii reklamowej
1) uzyskanie pewności (przez badanie rynku), że istnieje zapotrzebowanie na to co pragniesz reklamować

Omów związki promocji z produktem.

Faza wprowadzenia produktu na rynek cechuje się wolnym wzrostem sprzedaży oraz znacznym wysiłkiem firmy dążącej do wzmocnienia i ugruntowania pozycji produktu na rynku, a wiąże się to z wysok

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com