Pytania i odpowiedzi

Omów systemy dystrybucji

I. System konwencjonalny – system ten składa się z niezależnego producenta ,detalisty i hurtownika, którzy indywidualnie kreują ofertę.

Omów rodzaje dyskonta

Rodzaje dyskonta: - dyskonto ilościowe w formie ilości lub wartości, ilościowe tzn.

Na czym polega rozszerzanie rynku

Rozszerzanie rynku polega na poprawie jego jakości, kolorystyki, gatunków, rozmiarów, wprowadzenie różnego typu usprawnień lub zmiana opakowań.

Na czym polega rozciąganie rynku

Rozciąganie rynku polega na poszukiwaniu wzrostu sprzedaży na dotychczasowym rynku lub na nowym poprzez wzrost częstotliwości użycia danego produktu, pozyskiwanie nowych segmentów rynku.

Na czym polega lojalność nabywców i dysonans po zakupowy

Lojalność nabywców polega na tym że, gdy po zakupie klient jest zadowolony z nabytego produktu, zachowuje lojalność wobec firmy, cały czas nabywa dobra danej firmy.

Na czym polega marketing międzynarodowy?

Inną bardziej rozwiniętą formą jest marketing międzynarodowy. Firma rozszerza swoje zainteresowania, angażując się w rozpoznanie marketingu nowego kraju, lub rynku.

Na czym polega matryca wzrostu i udziałów BCG?

Macierz rozwoju i udziału kojarzona z Boston Konsulting Group ( BCG) oparta jest na wykorzystaniu skojarzeń, tempa sektora, rynku, oraz udziału w rynku danej firmy zakłada, że konkurencyjna warto

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com