Wymień i omów instrumenty promocyjne

W ramach działań promocyjnych mamy do czynienia z promocja mix, w skład której wchodzą: 1)reklama – płatna, bezosobowa forma przedstawienia i popierania produktów firmy przez zidentyfikowanego (określonego) sponsora; 2)promocja osobista – to prezentacja towaru lub usługi polegająca na przeprowadzeniu rozmowy z potencjalnym nabywcą w celu dokonania sprzedaży; 3)public relation i publicyty – to świadome i planowane podejmowanie wysiłków przez firmę mające na celu utrzymanie wzajemnego zrozumienia miedzy dana org. a jej otoczeniu, jak również kształtowanie sobie pozytywnego wizerunku firmy w otoczeniu; 4)promocja uzupełniająca – są to krótkookresowe bodźce, które zachęcają nabywców do pośpieszenia decyzji odnośnie zakupu bądź też zachęcenie do zakupu większej ilości promowanych zakupów, a hurtowników i detalistów do sprawniejszej i aktywniejszej sprzedaży produktu; 5)opakowanie – zespół czynności związanych z projektowaniem i produkcją pojemników lub innych opakowań do produktu; 6)sponsoring – są to działania firmy polegające na przekazywaniu środków pieniężnych i zasobów rzeczowych osobą lub org. działającym w sferze kultury w zamian za świadczenia promocyjne ze strony sponsorowanego podmiotu.