Wymień etapy programu przygotowania promocji

Etapy przygotowania programu promocji; 1)określenie celu promocji; 2)do kogo będziemy nadawać (określenie odbiorców); 3)wybór instrumentu (kanału) promocyjnego; 4)treść przekazu; 5)ustalenie budżetu promocyjnego; 6)badania skuteczności działań promocyjnych.