Wyjaśnij rolę Franchsingu

Franchising – jest to umowa między firmą macierzystą którą może być producent, hurtownik lub detalista a koncesjobiorcą czyli niezależnym podmiotem, który kupuje prawo własności lub prawo do zarządzania. Franchising stosuje się np. w barach szybkiej obsługi, sprzedaży samochodów, biurach turystycznych. Zysk koncesjodawcy składa się z: -opłaty wstępnej, procentu od sprzedaży oraz opłaty za udostępnienie urządzeń, opłaty za udostępnienie urządzeń (opłata leasingowa), udziału w zyskach dystrybutura. Korzyści biorcy: możliwości korzystania z marki , pomoc w zarządzaniu, może otrzymać wyspecjalizowane urządzenia. Wyróżniamy 3 typy franchisingu: -system franch. w którym producent sponsoruje detalistę; -producent sponsoruje hurtownika; firma usługowa sponsoruje detalistę.

Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com