Rola opakowania w marketingu

Opakowanie – to cały zespół czynności związanych z projektowaniem i produkcją pojemników lub innych opakowań do produktu. Pełni funkcje: 1)dystrybucyjna – opak. ma pełnić f. ochronną czyli możliwość przechowania danego zakupu: a)informacyjna w ramach dystrybucji, polega na informowaniu o produkcie; b)dyzerfikacyjna – w zależności od miejsca przeznaczenia umożliwia łączenie produktów w większe lub mniejsze jednostki. 2)promocyjna – opak. może być nośnikiem treści promocyjnej np. odgrywa tu dużą rolę kształt, wielkość, kolor.