Przedstaw etapy planowania reklamy

Etapy planowania reklamy. 1)określenie celów reklamy; 2)określenie budżetu reklamy; 3)podział budżetu na obiekty reklamowe (produkty); 4)wydzielenie docelowych grup odbiorców reklamy; 5)sformułowanie głównego przekazu reklamowego: a)wybór mediów dokonując wyboru mediów uwzględniamy: identyfikację produktu , posiadanie korzyści , uzasadnienie ; b)wybór metody reklamy (na środki reklamy np. zapachowa, audiowizualna).

Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com