Na czym polega skuteczność reklamy

Obszary badania reklamy: 1)pretesting – a)analiza rynku (motywy, postawy, intencje zakupu, stopień świadomości istnienia firmy); b)testowanie przekazu (zapamiętywalność, siła oddziaływania, zauważalność elementów przekazu, odczucia, skojarzenia); c)badanie środków przekazu (zasięg i częstotliwość, koszt dotarcia, wiarygodność); d)badanie w trakcie kampanii (szum reklamowy, zniekształcenie, zmiana sytuacji rynku . 2) posttesting – a) reakcja nabywców. Kampania reklamowa jest to skoncentrowane w czasie intensywne działanie z wykorzystaniem jednej lub większej liczby środków przekazu reklamowego z zamiarem osiągnięcia określonego celu.

Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com