Pytania i odpowiedzi

Na czym polega podejście systemowe?

Jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech rozwoju nauki w drugiej połowie XX w. Podejście to zostało zapoczątkowane przez L.

Co powinna zawierać dobra reklama

Dobra reklama powinna zawierać: 1)zorientowanie na nabywcę; 2)koncentruje się na jednym pomyśle sprzedażowym; 3)skupia się na najważniejszych i przekonywujących argumentach; 4)prezentuje pomys

Na czym polega skuteczność reklamy

Obszary badania reklamy: 1)pretesting – a)analiza rynku (motywy, postawy, intencje zakupu, stopień świadomości istnienia firmy); b)testowanie przekazu (zapamiętywalność, siła oddziaływania,

Rola opakowania w marketingu

Opakowanie – to cały zespół czynności związanych z projektowaniem i produkcją pojemników lub innych opakowań do produktu. Pełni funkcje: 1)dystrybucyjna – opak. ma pełnić f.

Wymień etapy programu przygotowania promocji

Etapy przygotowania programu promocji; 1)określenie celu promocji; 2)do kogo będziemy nadawać (określenie odbiorców); 3)wybór instrumentu (kanału) promocyjnego; 4)treść przekazu; 5)ustalenie

Wymień i omów instrumenty promocyjne

W ramach działań promocyjnych mamy do czynienia z promocja mix, w skład której wchodzą: 1)reklama – płatna, bezosobowa forma przedstawienia i popierania produktów firmy przez zidentyfikowaneg

Wyjaśnij rolę Franchsingu

Franchising – jest to umowa między firmą macierzystą którą może być producent, hurtownik lub detalista a koncesjobiorcą czyli niezależnym podmiotem, który kupuje prawo własności lub praw

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com