Public relations

Badanie wizerunku przedsiebiorstwa

Wizerunkiem firmy jest jej odbicie w świadomości przedstawicieli grup społecznych, wchodzących w skład otoczenia firmy.

Badania wstępne

W programie public relations powinien być zapewniony tzw. system dwukierunkowej wymiany informacji między przedsiębiorstwem a grupami jego otoczenia podmiotowego.

Miejsce public relations w strukturze organizacyjnej firmy

Organizacja struktur odpowiedzialnych za public relations w przedsiębiorstwie jest wynikiem analizy funkcji PR - jaką rolę powinno odgrywać w konkretnej firmie.

Zakres działań public relations

Działalność public relations przybiera różne formy. W poniższym zestawieniu przedstawiono przykłady działań w ramach form PR.

Komunikowanie się przedsiębiorstwa z grupami jego otoczenia

Komunikacja firmy jego otoczeniem może odbywać się w sposób przypadkowy, nieplanowany lub w sposób planowy i ciągły.

Psychologiczne aspekty wywierania wpływu na otoczenie

Specjaliści do spraw public relations stosują techniki, które mają na celu wywieranie wpływu na zbiorowości ludzkie. R.

Public relations

Jest to planowa, ciągła i prowadzona z uwzględnieniem wyników systematycznych badań działalność, polegająca na przekazywaniu przez przedsiębiorstwa specjalnie przygotowanych w różnej formi

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com