Zasady współpracy z prasą

Koncepcja współpracy z mediami powinna zajmować istotne miejsce w długofalowej polityce public relations, a działania w tym zakresie nie mogą ograniczać się do spraw incydentalnych. Dzięki mediom przedsiębiorstwo może dotrzeć z informacją do odbiorcy masowego przy niewielkich kosztach. Zaletą ich wykorzystania jest ponadto fakt, że stanowią one dla odbiorcy niezależne od przedsiębiorstwa źródło informacji, co czyni tę informację bardziej wiarygodną. Firma musi się jednak liczyć z brakiem kontroli nad ostateczną wersją informacji która dotrze do odbiorcy, jest ona bowiem modyfikowana przez readakcję.
Koncepcja współpracy z mediami musi uwzględniać dwa kierunki działania. Po pierwsze: zapewnienie właściwej informacji. Po drugie: ciągłe ksztaltowanie dobrych stosunków z redakcjami.
Z punktu widzenia interesu przedsiębiorstwa duże znaczenie ma współpraca z prasą lokalną. Duża firma może także pozwolić sobie na wykorzystanie prasy ogólnokrajowej. Jeśli istnieje konieczność dotarcia do określonej grupy z otoczenia podmiotowego firmy, moża wybrać czasopisma, które charakteryzują się większa selektywnością niż dzienniki. Te ostatnie można zastosować przy kierowaniu informacji do odbiorcy masowego. W związku z tym, że materiał musi być dostosowany do konkretnej gazety czy pisma, w których ma być prezezntowany, określa się na początku podstawowe tytuły, za pomocą których można najszybciej dotrzeć do pożądanej grupy odbiorców. Dokonanie takiego wyboru jest możliwe tylko po dokładnym poznaniu struktury prasy danego obszaru.
Podstawowymi regułami, których powinno się przestrzegać podczas przygotowania informacji dla prasy są:
· zaangażowanie w ten proces profesjonalistów (z tego wynika konieczność zatrudnienia w dziale public relations dziennikarza, który posiada wiedzę z dziedziny produkcji i handlu danym towarem, bądź handlowca z wiedzą dziennikarską);
· uzyskanie istotnych informacji co pozwoli na ich niezwłoczną prezentację przez media;
· zapewnienie atrakcyjności materiału dla określonej redakcji;
· wyrażanie w zwięzłej informacji gotowości do jej rozszerzenia i potwierdzenia.
Podejmując współpracę z prasą należy mieć także na uwadze kilka innych zasad:
1. Traktuj dziennikarza nie jako zagrożenie, lecz jako szansę.
2. Buduj sieć3. kontaktów z właściwymi dziennikarzami.
4. Sam podejmuj kontakty z prasą.
5. Media żądają informacji, zachowaj jednak umiar, nie zalewając ich informacjami.
6. Bądź otwarty, gotowy do współpracy, rzetelny i wiarygodny.
7. Bądź konkretny, zwięzły i szybki w przekazie.
8. Zawsze zacznij od najważniejszej informacji.
9. Macie z dziennikarzem wspólny cel - zainteresowanie czytelnika.
10. Nie chwal się wprost, że Twoja firma jest najlepsza.
11. Poznaj zasady dziennikarza, nie daj się jednak terroryzować12. dziennikarzowi.
13. Znaj swoje prawa we współpracy z mediami.
14. Bądź przygotowany.
15. Posługuj się prostym językiem.
16. Ze spokojem przyjmij krytykę lub niekompetencję dziennikarzem, a także złą prasę.
17. Przygotuj się na wszelkie niespodzianki.

Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com