Wizerunek a tożsamość firmy

Podstawowym celem public relations jest stworzenie w wybranych grupach otoczenia podmiotowego przedsiębiorstwa określonego jego wizerunku. W procesie tworzenia tego wizerunku wykorzystywane są zazwyczaj elementy identyfikujące i wyróżniające przedsiębiorstwo z otoczenia, składające sie na jego tozsamość. Można tu wymienić np. znak towarowy, liternictwo, kolorystykę, wystrój budynków i środków transportu używanych przez przedsiębiorstwo.
Wizerunek i tożsamość przedsiębiorstwa bywają uważane niejednokrotnie za synonimy, z czym jednak trudno się zgodzić. Terminy te rozróżnione zostały także w języku angielskim, w którym wizerunek określa się słowem image, tożsamość - identity, a w odniesieniu do przedsiębiorstwa używa się zwrotu corporate indentity.
Elementy tożsamości przedsiębiorstwa muszą:
· odpowiadać specyfice przedsiębiorstwa;
· być łatwe do zapamiętania;
· różnić się wystarczająco od analogicznych elementów, charakteryzujących inne przedsiębiorstwa;
· być wolne od niekorzystnych skojarzeń;
· być łatwo adaptowalne do różnych technik public relations;
· rzucać się w oczy.

Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com