Wewnętrzne public relations - oddziaływanie na pracowników

Wśród specjalistów public relations znane jest powiedzenie, że „public relations zaczyna się w domu”. Oczywiście mamy tu na myśli własną firmę. Działania skierowane na pracowników są nazywane wewnętrznymi public relations lub internal communication. To pracownicy decydują o sukcesie firmy, a z drugiej strony są jej ambasadorami w otoczeniu zewnętrznym.
Podstawowym celem strategicznym wewnetrznych public relations jest osiągnięcie:
· pełnej identyfikacji z firmą;
· wzmocnienia odpowiedzialności wszystkich pracowników za los firmy;
· wzrostu efektywności działań całej załogi.
Dobór technik oddziaływania w grupie pracowników jest determinowany przez:
· liczebność załogi;
· charakter pracy;
· charakter relacji interpersonalnych;
· kulturę organizacji;
· dostępność środków;
· siłę fachową.
W procesie oddziaływania na pracownika firmy należy uwzględnić przede wszystkim jego potrzeby socjalne. W grupie tych potrzeb można wymienić:
· przynależność do określonej grupy społecznej;
· osiąganie wartościowych celów;
· zaspokajanie własnej ambicji;
· bycie akceptowanym przez innych;
· bezpieczeństwo;
· twórczą samorealizację.
Sytuacja, do której dąży się w zakresie wewnętrznych public relations, to osiągnięcie warunków pozytywnej relacji pracodawca-pracownik. Podstawowymi cechami charakteryzującymi te relacje są:
· zaufanie i pewność;
· rzetelna dwukierunkowa informacja;
· satysfakcjonująca pozycja pracownika;
· perspektywa kontynuacji pracy w firmie;
· przyjazne otoczenie;
· optymistyczne spojrzenie w przyszłość.

Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com