Seminarium i konferencja

Zaletą seminariów i konferencji jest to, iż dzięki nim zostaje spełniona podstawowa cecha komunikowania się - dwukierunkowość. Oznacza to, że nie tylko umożliwiają one oddziaływanie na wybrane podmioty oraz prezentację własnych idei, lecz także poznawanie postaw i opinii tych podmiotów, dzięki bezpośredniemu kontaktowi.
Cykl przedsięwzięć przy organizacji seminarium podzielić można na cztery etapy. Analogiczne czynności podejmowane są także przy organizacji konferencji. Etap planowania powinien składać się z:
· Analizy sytuacyjnej.
· Zdefiniowania docelowej grupy odbiorców treści seminaium.
· Zdefiniowania spodziewanych rezultatów seminarium.
· Określenia problematyki seminarium.
· Wyboru prelegentów.
· Doboru gości.
· Logistyki seminarium.
· Timingu.
· Budżetu.
· Zasad oceny rezultatów seminarium.
Etap przygotowania z kolei powinien obejmować:
· Insepekcji lokalizacji.
· Zaproszenia gości.
· Publicity przedseminaryjnego.
· Reklamy seminarium.
· Potwierdzeniu zaproszeń.
· Przygotowaniem prezentacji na seminarium.
· Przygotowaniem sali seminaryjnej.
· Przygotowaniem zaplecza gastronomicznego.
· Przygotowaniem stołu (centrum prasowego.
Kolejny etap, etap realizacji winien zawierać:
· Recepcję uczestników, dystrybucję materiałów.
· Otwarcie seminarium - powitanie gości.
· Deklarację celu seminarium.
· Prowadzenie merytoryczne.
· Wystąpienia (średnio 20 minut).
· Pytania i odpowiedzi.
· Przerw (15 minutowej, 20 przed południem na kawę i 60 minutowej - obiadowej)
· Dyskusję.
· Zamnknięcie seminarium.
· Briefing prasowy.
· Poczęstunek.
· Koncert dla gości.
I w końcu ostatni już etap, tzw. etap po zakończeniu seminarium obejmuje:
· Notatkę prasową.
· Kontakt z wazniejszymi osobami, które nie mogły uczestniczyć.
· Rozliczenie finansowe organizacji seminarium
· Analizę efektów seminarium.
· Utrzymanie nawiązanych kontaktów.

Marketing: