Koncepcja tworzenia dobrej opini o firmie w jej otoczeniu zewnętrznym

W otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstwa można wyodrębnić dla potrzeb programu public relations następujące segmenty:
· szerokie podmiotowe otoczenie zewnętrzne czyli społeczeństwo;
· bezpośredni kontrachenci (dostawcy, pośrednie ogniwa sprzedaży pierwszego szczebla, współpracujące firmy pomocnicze);
· klienci (faktyczni i potencjalni);
· środki masowego przekazu;
· uczelnie i szkoły.

Marketing: