Identyfikacja otoczenia firmy

Na etapie planowania public relations szczególnie istotna jest identyfikacja otoczenia przedsiębiorstwa na które skierowane będzie oddziaływanie, oraz określenie zakresu działań wewnętrznych i zewnętrznych public relations.
Przedsiębiorstwo, tak jak każda organizacja, funkcjonuje w określonym otoczeniu, które warunkuje jego działalność, wpływa na nie i jest zmienne. Stanowi ono układ odniesienia dla zamierzonych celów przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo adoptuje się do swojego, stale zmieniającego się otoczenia, ale także w znacznym stopniu je współtworzy. Oddziaływanie jest więc w tym przypadku w tym przypadku wzajemne. Otoczenie nie jest zorganizowaną całością, jednak w odniesieniu do przedsiębiorstwa można analizować jego strukturę, którą tworzą określone elemeny przedsytawione na rysunku poniżej.

Marketing: