Dni otwartych drzwi

Dni otwartych drzwi są jedną z imprez przeznaczonych dla społeczności lokalnej. Ich celem jest zapoznanie tej społeczności z działalnością przedsiębiorstwa. Imprezy tego typu mogą być połączone z innymi imprezami o charakterze masowym, organizowanym w przedsiębiorstwie, jak koncerty, festyny, zawody sportowe czy imprezy kulturalne. Zazwyczaj są one organizowane w związku z rocznicami, które obchodzi przedsiębiorstwo
Cykl przedsięwzięć dnia otwartego przedstawiono jak zwykle krok po kroku:
· Określenie celu.
· Określenie budżetu przedsięwzięcia.
· Wybór terminu.
· Sformułowanie hasa
· Opracowanie szczegółowego planu:
· charakter imprezy: otwarta czy zamknięta;
· liczba gości;
· imprezy towarzyszace.
· Koncepcja reklamy przedsięwzięcia:
· ogłoszenia;
· reklama radiowa;
· publicity - notatka prasowa.
· Analiza kosztów i ich konfrontacja z budżetem.
· Zaproszenie wazniejszych gości i dziennikarzy.
· Realizacja dnia otwartego.
· Publicity po zakończeniu imprezy - notatka prasowa.
· Ocena wyników imprezy.
Podczas dnia otwartego organizowane są różnego rodzaju imprezy towarzyszące. Przykładowe imprezy towarzyszące:
· prezentacja starych i najnowszych produktów firmy;
· pokaz mody;
· kabaret;
· premiera nowego produktu;
· występ zespołu muzycznego;
· konkurs na najstarszy produkt firmy;
· balet nowoczesny;
· wycieczka po fabryce - najciekawszym fragmencie firmy;
· losowanie nagród wśró gości;
· drobna nagroda dla każdego, kto przyniesie ze sobą produkt firmy;
· pocz produktów po specjalnych cenach;
· pokaz działania produktów;
· gry i zabawy dla dzieci.

Marketing: