Negocjacje

Jakimi cechami charakteryzuje się proces negocjacji?

Charakterystyczne cechy negocjacji to:
- obustronna wymiana korzyści,
- uczciwość negocjatorów a więc zgodność z panującymi normami społecznymi, prawnymi i obyczajowymi,

KOMUNIKACJA POZAWERBALNA - GESTY

pokazywanie zewnętrznych stron dłoni - próba zdominowania sytuacji
pokazywanie wewnętrznych stron dłoni - uległość partnerowi lub szacunek

Negocjacje indywidualne a negocjacje grupowe

Rola negocjacji we współczesnym świecie

Metody uzyskiwania przewagi w negocjacjach

Środki wywierania wpływu, jakimi dysponuje negocjator są zróżnicowane, i to pod względem natychmiastowo uzyskiwanych efektów, i zabarwienia etycznego.

Japońskie negocjacje

JĘZYK INTERESÓW

Wielu japońskich negocjatorów mówi obcymi językami, przede wszystkim po angielsku. Mimo to powinno się zapytać partnera, czy potrzebny będzie tłumacz.

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com