Które warunki sprzyjają negocjacjom, a które wskazują na odstąpienie od rozmów?

Warunki sprzyjające podjęciu rozmów:
- istnienie zgodności oraz konfliktu między stronami,
- gotowość obu stron do zawarcia umowy,
- wystarczające kompetencje decyzyjne,
- odpowiednie przygotowanie.
Warunki skłaniające do odstąpienia od rozmów:
- mała siła przetargowa,
- nadmierne zaangażowanie emocjonalne,
- korzystne alternatywy negocjacji.

Marketing: