Negocjacje

Wywieranie wpływu na ludzi

1. Reguła wzajemności
Powoduje poczucie zobowiązania na przyszłość.
Wzajemność ustępstw. Zawsze prosić o więcej niż chcemy uzyskać.
2. Reguła zaangażowania i konsekwencji

Zasady dobrze prowadzonego procesu negocjacji

Negocjacje są częścią życia i najważniejszym sposobem podejmowania decyzji w życiu społecznym i zawodowym.

Wywieranie wpływu na ludzi

1. Reguła wzajemności
Powoduje poczucie zobowiązania na przyszłość.
Wzajemność ustępstw. Zawsze prosić o więcej niż chcemy uzyskać.
2. Reguła zaangażowania i konsekwencji

Podstawowe koncepcje negocjacji

Styl w negocjacjach to efekt postawy negocjatora oraz podmiotu, który on reprezentuje, w stosunku do drugiej strony. Jest to pomysł i elastyczność reagowania na rozwijającą się sytuację.

Taktyki i techniki negocjacyjne

Teoretycy negocjacji podają, że wprawni negocjatorzy wykorzystują około 600 technik i taktyk negocjacji. Najważniejsze z nich omawiam poniżej.

Sztuka ustępowania

Sekrety negocjacji

Negocjacje to szczególny proces, w którym postrzeganie staje się rzeczywistością, toczy się walka na ustępstwa, a wygrywa ten, kto ma (lub sprawia wrażenie, że ma) więcej możliwości wyboru

Co składa się na pojęcie mowa ciała?

Komunikacja niewerbalna to inaczej mowa naszego ciała.

Które warunki sprzyjają negocjacjom, a które wskazują na odstąpienie od rozmów?

Warunki sprzyjające podjęciu rozmów:
- istnienie zgodności oraz konfliktu między stronami,
- gotowość obu stron do zawarcia umowy,
- wystarczające kompetencje decyzyjne,

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com