Marketing

Podstawowe błędy w zakresie pozycjonowania

· Zbyt słabe pozycjonowanie (klienci mają niejasne wyobrażenie o marce i nie dostrzegają w niej niczego szczególnego)

Strategie pozycjonowania

Wyróżnić można pozycjonowanie ze względu:
ü Atrybuty (np. największy park wypoczynku i rozrywki na świecie)
ü Korzyści (np. park dla ludzi szukających fantastycznych doświadczeń)

Pozycjonowanie

· Pojęcie pozycjonowania wprowadzone zostało w 1969 roku przez Jacka Trouta a upowszechnione w latach 80-tych przez Jacka Trouta wspólnie z Alem Riesem

Wybór rynku docelowego

Fazy wejścia firmy na rynek
ü Segmentacja rynku;
ü Określenie cech (profili) konsumentów w poszczególnych segmentach rynku;
ü Ocena atrakcyjności segmentów rynku;

Definicje marketingu

· Najogólniej można stwierdzić, iż istotą marketingu jest transakcja, której celem jest zaspokojenie ludzkich potrzeb i pragnień natomiast samo pojęcie „marketing” wiąże się nierozerwa

Fazy ewolucji zarządzania marketingowego

1). Orientacja na produkcję – okres ten trwał mniej więcej do czasu wybuchu wielkiego kryzysu lat 30.

Istota koncepcji marketingowej

- Chociaż pojęcie „sprzedaż” i „marketing” pojawiają się koło siebie, a często nawet wymiennie istnieje pomiędzy nimi zasadnicza różnica, przede wszystkim, jeśli chodzi o filo

Pojęcie i struktura produktu

PRODUKT Jest to każdy obiekt rynkowej wymiany albo wszystko, co można oferować na rynku. Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, organizacja, idea.

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com