Rodzaje strategii marki

1. strategia marki indywidualnej
+ silna pozycja w stosunku do marek konkurencji
- wysokie koszty promocji przy wprowadzaniu nowych marek
- ryzyko utraty reputacji
cel – duży potencjał rynku, różne segmenty

2. strategia marki rodzinnej
+ kombinowana promocja wszystkich produktów np. POLAR, pozytywny wpływ wzmocnionej nazwy marki na każdy produkt
- nie pozwala na wyr. pr.
cel – wykreowanie ogólnego wizerunku firmy, zastosowanie gdy są małe różnice między produktami, wytwarzane dobra są komplementarne, mały potencjał rynku

3. strategia marek łączonych
strategia marki indywidualnej i marki rodzinnej
+ umożliwia niezależność wszystkich marek na rynku różnych producentów
- wysokie koszty promocji

4. strategia rozszerzonej marki
z marek indywidualnych tworzy się markę rodzinną, poprzez rozszerzenie jej na nowe produkty, podobne produkty są dodawane do już istniejących rodzinnej marki, rodzinna lub indywidualna marka są rozszerzone o niespokrewnione produkty

Marketing: