Ogólne zasady marketingu

Z istoty marketingu wynikają określone zasady postępowania, które ukierunkowują działalność praktyczną w tej dziedzinie, nie przesądzając jednocześnie o kształcie strategii marketingowej, jaką przyjmuje przedsiębiorstwo w konkretnych warunkach.
1. zasada celowego wyboru i kształtowania rynku przedsiębiorstwa
2. zasada badania rynku
3. zasada zintegrowanego oddziaływania na rynek (marketing mix)
4. zasada planowania działań rynkowych
5. zasada kontroli skuteczności działań marketingowych

Marketing: