Marketing Międzynarodowy

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa

To proces polegający na włączaniu się przedsiębiorstwa w działalność gospodarczą poza krajem macierzystym. W prowadzeniu można wyróżnić kilka faz.

Marketing globalny

Marketing globalny to działalność marketingowa przedsiębiorstw będąca rezultatem przyjęcia orientacji globalnej (geocentrycznej).

Marketing międzynarodowy

Marketing międzynarodowy to skoordynowane działania podejmowane przez przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym, które zmierzają do zaspokojenia potrzeb nabywców poprzez proces wymiany odbywaj

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com