Marketing Międzynarodowy

Strategia imitacji

Może polegać na naśladowaniu działań przedsiębiorstw konkurencyjnych (nie tylko produktu ale ceny, dystrybucji, promocji).

Strategia kooperacji

W przedsiębiorstwie występuje szczególne zainteresowanie tą strategią gdy:
- rosną koszty produkcji;
- wzrastają koszty marketingu;

Strategia luk rynkowych

Przedsiębiorstwa, które nie chcą się wycofać z rynku ale nie dysponują środkami do walki szukają luk rynkowych.

Strategia koncentracji

Polega na koncentracji na wybranych segmentach rynku i na pewnych produktach służących na zaspokajaniu popytu nabywców.

Strategia dyferencjacji

Polega na takim różnicowaniu produktu aby nabywcy traktowali go jako coś wyjątkowego, czego inne przedsiębiorstwa nie mogą zaoferować.

Strategie działania wobec konkurencji

Wyróżniamy strategię konkurowania:
- cenową niskich cen
- poza cenową dyferencjacji koncentracji

Możemy je podzielić również ze względu na kryterium w stosunku do konkurencji:

Strategie wejścia na rynki zagraniczne

To strategie dotyczące wyboru określonej formy działalności zagranicznej oraz sposobu ekspansji na rynki zagraniczne i kolejności ich opanowywania.

Trzy postawy kierownictwa

· Postawa etnocentryczna – polegająca na dążeniu do obsadzania kluczowych stanowisk kadrą z kraju macierzystego i nieuwzględnieniu specyfiki rynku;

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com