Standaryzacja strategii w marketingu miedzynarodowym

Standaryzacja - oznacza wykorzystanie tego samego (produktu, ceny, promocji, dystrybucji) w skali międzynarodowej. Standaryzacja pozwala na zmniejszenie kosztów.

Czynniki wpływające na stopień standaryzacji:
· Charakterystyka rynków docelowych;
· Rodzaj produktu;
· Otoczenie fizyczne, prawne i polityczne;
· Infrastruktura międzynarodowa;
· Pozycja rynkowa firmy oraz czynniki wewnętrzne w organizacji.

Korzyści ze standaryzacji:
· Możliwość obniżki kosztów działalności na rynku międzynarodowym;
· Możliwość kształtowania jednolitego, globalnego wizerunku firmy lub produktu;
· Możliwość doskonalenia planowania i kontroli działalności firmy;
· Możliwość dobrych pomysłów marketingowych w skali całego świata.

Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com