FOPRMUŁY „INCOTERMS”

Formuły INCOTERMS szerokie rozpowszechnianie zawdzięczają przede wszystkim temu, iż w sposób możliwie pełny określają obowiązki partnerów umownych. W związku z tym można je uznać za formuły określające ogólną koncepcję kontraktu, czyli krótko- za formuły ogólnej koncepcji kontraktu. W zależności od powołania się w kontrakcie na tę lub inna formułę wynika pewien zakres obowiązków i zobowiązań umownych.
Są 4 grupy E, F, C, D.
Zakresy ryzyka oraz obowiązków sprzedającego i kupującego wyodrębniają formuły:
· formuła LOCO –sprzedajacy zobowiązany jest postawić towar do dyspozycji kupujacego w miejscu jego powstania lub w miejscu, w którym znajduje się towar w momencie podpisania kontraktu – grupa E.
· Formuły FRANCO – strony precyzują miejsce do którego sprzedający musi dostarczyć towar na własny koszt i ryzyko - grupy F, C, D.

Formuły
Grupa E – sprzedający stawia towar do dyspozycji kupującego w punkcie wydania.
Exw – Ex works.

Grupa F – sprzedający dostarcza towar przewoźnikowi określonemu przez sprzedającego.
FCA – Free Carrier
FAS – Free Along Side Ship
FOB – Free On Board

Grupa C – sprzedający zawiera umowę przewozu, a odpowiedzialność za transport ponosi kupujący.
CRE lub CAF – Cost and Freight
CIF - Cost Insurance and Freight
CPT – Carriage Paid To
CIP – Carriage And Insurance Paid To

Grupa D – sprzedający ponosi koszty i ryzyko dostarczenia towaru do określonego miejsca (portu przeznaczenia).
DAF – Delivered At Frontier
DES – Delivered Ex Ship
DEQ – Delivered Ex Quay
DDU - Duty Un Paid
DDP – Delivered Duty Paid