Marketing Międzynarodowy

Akredytywa dokumentowa

Poza płatnością z góry, akredytywa dokumentowa jest prawdopodobnie najbezpieczniejszą formą uzyskania płatności z eksportu, przynajmniej w swojej nieodwołalnej i potwierdzonej formie.

FOPRMUŁY „INCOTERMS”

Formuły INCOTERMS szerokie rozpowszechnianie zawdzięczają przede wszystkim temu, iż w sposób możliwie pełny określają obowiązki partnerów umownych.

Dokumenty przewozowe w transporcie morskim

Konosament załadowania – stwierdzający faktyczne przyjęcie ładunku do przewozu na określony statek.

MODEL HECKSCHERA – OHLINA

Założenia upraszczające:
A. Założenia dotyczące technicznych warunków produkcji i warunków wyboru konsumenta:

Krytyka klasycznej wersji teorii kosztów komparatywnych

1. założenie daleko idącej równorzędności sytuacji poszczególnych krajów;

Standaryzacja strategii w marketingu miedzynarodowym

Standaryzacja - oznacza wykorzystanie tego samego (produktu, ceny, promocji, dystrybucji) w skali międzynarodowej. Standaryzacja pozwala na zmniejszenie kosztów.

Istota i rodzaj międzynarodowej integracji europejskiej

Integracja oznacza proces gospodarczego scalania, jej istotą jest proces wszechstronnych przeobrażeń i dostosowań w strukturze ekonomicznej integrujących się elementów.

Strategia walki

Punktem wyjścia do jej planowania jest identyfikacja podmiotów, z którymi będziemy walczyć. Mogą to być:

Subskrybuj zawartość
Based on: ManuScript | Optimized for Drupal :www.SablonTurk.com